Vem uppfann spelkorten

on in Poker

Spelkorten är en så naturlig del i vår vardag att vi sällan ägnar en tanke åt hur de kom till. Är de något som har utvecklats under de senaste århundradena eller spelade redan grottmännen kort?

KortlekMycket tyder på att kortleken har sitt ursprung i Kina, vilket anses vara spelkortets hemland. De utvecklade papperet och snart därefter också papperspengarna. Med inspiration av dessa uppfanns en tid därefter spelkorten, vilka sedan spreds till Indien och Persien, där perserna snart förde kortleken till Egypten under den tid mamlukerna regerade. Vid mitten av 1300-talet nådde spelkorten sedan länderna kring Medelhavet, först via Italien och Spanien. Den europeiska kortleken är alltså sannolikt av muslimskt ursprung.

Kortleken som den ser ut idag började nu utvecklas på olika håll i Europa. För korten över tio valde man att särskilja dem genom att använda rangordningen inom adeln. Fransmännen bytte sedan ut en av männen mot en dam. De tidigaste lekarna var handmålade och konstnärligt utsmyckade vilket gjorde dem dyra och bara tillgängliga för de rika och välbärgade. Men kort kan spelas med vilken gammal lek som helst, så när efterfrågan ökade och billigare tillverkning utvecklades blev kortleken tillgänglig för alla.