Mörkpoker

on in Poker

Detta är det vanligaste poker spelet som oftast spelas i hemmet, inte lika vanligt att det spelas på kasino. Beroende på hur man väljer att spela så kan man antingen använda sig av mörken eller antes.

MörkpokerMörken är något som den till vänster om dealern och den till vänster om den personen måste betala för att vara med innan varje runda börjar. Den som sitter till vänster om dealern betalar den lilla mörken medans den som sitter till vänster om den lilla mörken betalar den stora mörken. Den lilla mörken kostar oftast hälften så mycket som den stora mörken. Efter varje runda flyttas dealerknappen till vänster, på detta sätt kommer alla spelare att betala mörken under spelets gång.

Antes är som mörken, men detta betalas av alla spelare och har varken en liten eller en större variant. Anledningen till varför man använder mörken och antes är för att det ska alltid finnas något i potten vid varje runda.

Spelarna får fem kort på handen och efter första rundan med satsningar kan spelarna byta ut upp till tre av dessa kort. När alla spelare har fått byta börjar nästa runda. Spelarna lägger insatser och höjer, synar eller lägger sig. När detta är klart är det dags att visa korten, personen med bäst hand vinner potten.

Beroende på hur många personer som spelar så kanske det inte alltid är möjligt för alla spelare att byta tre kort. Om detta är något som kan vara ett problem så gäller det att minska antalet kortbyte per person, alternativt låta ingen byta om ingen lägger sig. Leken räcker bara till 6 personer om alla ska byta tre kort var, det är dock inte så vanligt att alla spelare byter tre kort var.

Mörkpoker är svårt att spela, det finns många val att göra, val som kanske inte är lika uppenbara som man först tror.

Mycket i spelet handlar om att byta smart, inte bara så att man får en bra hand utan även så att det inte är lätt att läsa vad du har. Till exempel, har man ett par så är det smartast att byta tre kort för att få en ännu bättre hand, men det gör det lättare för motståndarna att läsa din hand. Det kanske är smartare att bara byta ett eller två kort i ett sådant läge.

Mycket av spelet handlar om att variera mellan att spela och att bluffa, är man för lätt att läsa är det svårt att vinna stora potter oavsett hur bra hand man har. Samtidigt så är det inte så bra att bluffa för ofta, misstänker de andra spelarna att du bluffar mycket är det en större risk för att bli synad på en bluff.