De klassiska kortspelen

on in Poker, Texas Hold'em

Det går inte att komma ifrån att det är kul med kortspel i hem- och sällskapsmiljöer. Det är enkelt och avkopplande att spela kort under en hemmakväll med familjen eller under en festkväll med kompisar. Många av oss är uppvuxna med de traditionella kortspelen såsom svälta räv, mörkpoker och vändtia och säkerligen finns det många fler att nämna i sammanhanget. Nedan följer en kort sammanfattning av några av de spel som vi idag kan kalla de klassiska kortspelen.

Whist

Spelet Whist hör till ett av världens populäraste kortspel och spelas i mängd olika varianter. Det är ett enkelt och spännande spel som är förhållandevis lätt att lära sig. Ur en synvinkel har de givna korten en stor inverkan på om man vinner ett spel. Långsiktigt går det att i allra högsta grad påverka spelet genom skicklighet, spelanalys och strategifärdigheter. Många liknelser finns till parspelet Bridge.

Whist spelas två och två med en kortlek om 52 kort utan joker. Alla kort delas ut om ett kort i sänder som sedan fördelas bordet runt. Varje spelare tar därefter upp sina tretton kort och sorterar dem efter efter valör och färg i fallande ordning. Utan att gå in djupare på regler och strategi så går parspelet Whist ut på att 1) ta så många stick som möjligt (även kallat ”spel” eller ”rött”) eller 2) att ta så få stick som möjligt (även kallat ”pass” eller ”svart”). Trumf gäller inte i Whist.

Texas Hold’em

Pokerspelet Texas Hold’em växte starkt fram under 60-talet i Texas och blev USA populäraste kortspel under senare delen av 70-talet. Sedan början av 2000-talet exploderade poker på nätet och Texas Hold’em kom att bli det spel som lanserades bredast av alla. Anledningen är helt enkelt att Texas Hold’em är enkelt att lära sig samtidigt som det är ett actionbetonat spel av en dynamisk karaktär. Även om turen kan slå till när som helst så råder det ingen tvivel om att Texas Hold’em är ett skicklighetsspel av hög grad. Spelar du ”bra hold’em” så ser du till att maximera dina bra händer samt att bluffa i rätt läge. Spelet fungerar utmärkt upp till 10-11 personer där varje spelare tilldelas två kort som ingen annan får se.

Femkorts mörkpoker

Det första pokerspelet som vi bredare kommit i kontakt med är mörkpoker. I varianten femkorts mörkpoker spelar man med den traditionella rankingen för högkortspoker där den bästa handen är en så kallad Royal Straight Flush (stege från 10 till ess i samma färg). Det går att spela upp till 7-8 spelare om endast ett kortbyte tillåts. Spelet börja med att varje spelare tilldelas fem kort nedåtvända (mörka). Därefter sker första satsningsrundan. Efter alla satsat och om fler än en spelare är kvar i spelet är det dags för första bytet. När alla byten är gjorda sker en sista satsningsrunda och synar en spelare en eventuell satsning så visar spelaren som vill göra anspråk på potten sina kort. Den högsta handen tar hem spelet.